Pieniądz bezgotówkowy Co to jest?

To pieniądz w postaci zapisu na rachunkach bankowych.

Jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany, a jego podstawa to wierzytelność osoby fizycznej bądź przedsiębiorstwa.

Obrót bezgotówkowy odbywa się z udziałem instrumentów takich jak karty płatnicze, polecenie przelewu, polecenie zapłaty czy płatności mobilne.

Pieniądz bezgotówkowy tworzony jest przez banki komercyjne w procesie kreacji pieniądza.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Pieniądz bezgotówkowy, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Pieni%C4%85dz_bezgot%C3%B3wkowy, dostęp: 28 września 2020.
2. Wikipedia, Pieniądz bezgotówkowy, 21 stycznia 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85dz_bezgot%C3%B3wkowy, dostęp: 28 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!