Pasywa Czym są pasywa?

Aktywa to kontrolowane przez daną jednostkę zasoby majątkowe.

Pasywa natomiast to źródło pochodzenia majątku przedsiębiorstwa.

Zasoby majątkowe można pozyskać z udziałem kapitałów własnych i kapitałów obcych, które razem przedstawiają pasywa.

Do kapitałów obcych zalicza się wszelkiego rodzaju zobowiązania w tym zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów.

Suma aktywów musi być równa sumie pasywów.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Poradnik Przedsiębiorcy, Pasywa – rodzaje oraz ich charakterystyka, 7 lutego 2020, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pasywa-rodzaje-oraz-ich-charakterystyka, dostęp: 28 września 2020.
2. Wikipedia, Pasywa, 19 sierpnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasywa, dostęp: 28 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!