Para walutowa Co to jest?

Para walutowa składa się z dwóch walut.

Na pierwszej pozycji w parze znajduje się waluta bazowa, natomiast na drugiej waluta kwotowana.

Kursy walutowe prezentowane są przy pomocy par walutowych.

Kurs walutowy podaje cenę konkretnej waluty przedstawioną w innej walucie.

Jeżeli kurs walutowy w parze walutowej USD/PLN wynosi 4 PLN, oznacza to, że właśnie tyle polskiej waluty otrzymasz za każdego sprzedanego dolara.

W kontekście par walutowych można mówić o zjawisku aprecjacji, czyli umocnieniu się waluty bazowej względem kwotowanej oraz deprecjacji, czyli osłabieniu się waluty bazowej względem kwotowanej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Kurs walutowy, 19 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurs_walutowy, dostęp: 28 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!