Operacje otwartego rynku Co to takiego?

Operacje otwartego rynku są instrumentem polityki pieniężnej banku centralnego.

Umożliwiają regulowanie podaży pieniądza.

Mechanizm działania operacji otwartego rynku opiera się na zakupie bądź sprzedaży emitowanych przez bank centralny papierów wartościowych i bonów skarbowych, co wpływa na płynność banków komercyjnych.

Bank centralny reaguje w odpowiedni sposób w zależności od tego, czy w systemie bankowym występuje niedobór, czy może nadmiar płynności.

Jeżeli występuje niedobór płynności, bank centralny skupuje papiery wartościowe, natomiast jeżeli występuje nadmiar płynności, emituje papiery dłużne.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Operacje otwartego rynku, 12 czerwca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacje_otwartego_rynku, dostęp: 28 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!