OPEC Co to jest OPEC?

Skrót OPEC pochodzi od: Organization of the Petroleum Exporting Countries.

Przekładając rozwinięcie skrótu na język polski, brzmi ono: Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

OPEC została utworzona w 1960 roku w Bagdadzie.

Do zadań organizacji należy wpływanie na poziom cen ropy oraz ujednolicenie polityki związanej z jej wydobyciem.

Państwa należące do OPEC to na przykład: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt i Wenezuela.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, OPEC, 13 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/OPEC, dostęp: 27 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!