Opcja Co to jest?

To pochodny instrument finansowy.

Opcja daje jej posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie.

Tak jak nabywca opcji dysponuje prawem, tak wystawca opcji jest zobowiązany do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w przypadku, jeśli nabywca opcji zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa.

Opcje mogą być wystawiane na przykład na akcje, obligacje czy indeksy.

Nabywca opcji zajmuje pozycję długą, natomiast wystawca zajmuje pozycję krótką.

Warto dodać, że nabycie opcji typu call daje prawo do zakupu, natomiast nabycie opcji typu put do sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Opcja, 26 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Opcja, dostęp: 27 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!