Okres zapadalności Co to jest?

To ostatni dzień, w którym dłużnik powinien spłacić wierzycielowi zaciągnięte zobowiązanie.

Data jest określona w umowie zawartej pomiędzy stronami.

Pojęcie okresu zapadalności może być używane w kontekście papieru wartościowego, jakim jest obligacja.

W tym przypadku okres zapadalności określa ostatni dzień, w którym emitent powinien wykupić obligacje.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Okres zapadalności, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Okres_zapadalno%C5%9Bci, dostęp: 27 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!