Okres bezodsetkowy Co to jest?

Okres bezodsetkowy dotyczy kart kredytowych.

Możesz się spotkać również z angielskim określeniem takim jak grace period.

Okres bezodsetkowy to czas, w którym bank nie nalicza odsetek z tytułu zaciągniętego kartą kredytową zobowiązania.

Można go podzielić na dwa etapy.

Najpierw jest tak zwany cykl rozliczeniowy, który trwa dokładnie miesiąc, ale nie miesiąc kalendarzowy. Po jego zakończeniu generowany jest wyciąg, na którym znajduje się informacja o kwocie zadłużenia.

Po wygenerowaniu wyciągu natomiast następuje czas na spłatę zaciągniętego zobowiązania, czyli dodatkowy czas, w którym nie zostaną naliczone odsetki.

Załóżmy, że cykl rozliczeniowy w danym miesiącu trwa 30 dni, a bank zastrzegł, że cały okres bezodsetkowy może trwać 54 dni. Oznacza to, że po zakończonym cyklu rozliczeniowym i wygenerowaniu przez bank wyciągu wciąż mamy 24 dni na spłatę zaciągniętego zobowiązania bez naliczonych odsetek.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Grace period, 26 marca 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Grace_period, dostęp: 27 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!