Obligatariusz Kto to jest?

To właściciel obligacji, które zostały przez niego nabyte od emitenta.

Obligatariusz jest wierzycielem, natomiast emitent dłużnikiem obligatariusza.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Obligatariusz, 10 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obligatariusz, dostęp: 26 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!