Obligacja Co to jest obligacja?

To papier wartościowy, dłużny instrument finansowy, który zaliczany jest do raczej konserwatywnej formy inwestycji.

W przypadku obligacji możemy mówić o dwóch stronach transakcji.

Mamy emitenta, czyli stronę emitującą obligacje oraz obligatariusza, czyli stronę, która nabyła wyemitowane obligacje.

Emitent jest dłużnikiem, natomiast obligatariusz wierzycielem.

Obligacje mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa.

Ze względu na okres wykupu obligacji można podzielić je na krótko, średnio i długoterminowe.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Obligacja, 7 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obligacja, dostęp: 26 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!