Obligacja korporacyjna Co to jest?

To papier wartościowy, wyemitowany przez dane przedsiębiorstwo dłużny instrument finansowy.

W przypadku obligacji korporacyjnych możemy mówić o dwóch stronach transakcji.

Mamy emitenta, czyli przedsiębiorstwo emitujące obligacje oraz obligatariusza, czyli stronę, która nabyła wyemitowane obligacje.

Emitent jest dłużnikiem, natomiast obligatariusz wierzycielem.

Emisja obligacji korporacyjnych umożliwia przedsiębiorstwom pozyskanie środków na realizację inwestycji.

Przepisy dotyczące emisji obligacji zostały określone w Ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000238/U/D20150238Lj.pdf, dostęp: 26 września 2020.
2. Wikipedia, Obligacja korporacyjna, 7 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obligacja_korporacyjna, dostęp: 26 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!