Notariusz Kto to jest?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego uprawnioną do tworzenia aktów stosowania prawa.

Przepisy dotyczące wykonywania zawodu notariusza znajdziesz w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Do przykładowych czynności realizowanych przez notariusza zalicza się sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń oraz spisywanie protokołów.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf, dostęp: 5 grudnia 2020.
2. Wikipedia, Notariusz, 16 listopada 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Notariusz, dostęp: 5 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!