Nadwyżka budżetowa Co to jest?

Do nadwyżki budżetowej dochodzi w sytuacji, gdy dochody budżetowe okazują się większe od wydatków budżetowych.

Nadwyżka budżetowa nie musi dotyczyć wyłącznie budżetu państwa – o nadwyżce budżetowej możemy mówić także na przykład w kontekście budżetu domowego.

Nadwyżka w budżecie państwa może zostać przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego powstałego w następnych latach.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Nadwyżka budżetowa, 5 lipca 2015, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadwy%C5%BCka_bud%C5%BCetowa, dostęp: 25 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!