Misselling Co to jest?

Misselling to praktyka sprzedażowa, w której konsumentom oferuje się produkty finansowe niespełniające ich rzeczywistych potrzeb.

Inaczej można napisać, że misselling jest formą nieetycznej sprzedaży, gdzie zysk przedkładany jest nad dobro klienta.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Investopedia, Misselling, 19 stycznia 2020, https://www.investopedia.com/terms/m/misselling.asp, dostęp: 7 grudnia 2020.
2. Wikipedia, Misselling, 10 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Misselling, dostęp: 7 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!