Marża banku Co to jest?

Na oprocentowania kredytu hipotecznego składa się stawka bazowa oraz marża banku.

Stawkę bazową określa WIBOR, którego wysokość zależna jest od referencyjnej stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Marża banku natomiast to zysk banku czerpany z tytułu udzielonego kredytu.

Suma marży i stawki bazowej stanowi oprocentowania zaciągniętego zobowiązania.

Banki nie mogą zmieniać stawki WIBOR, ale klienci mogą podejmować negocjacje dotyczące obniżenia marży, gdyż tę wartość banki mogą regulować.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!