Luzowanie ilościowe Co to jest?

W okresie spadku aktywności ekonomicznej banki centralne mogą obniżać stopy procentowe w celu pobudzenia gospodarki. Co jednak w przypadku, gdy nie można ich już bardziej obniżyć?

Istnieje narzędzie, które nazywa się luzowaniem ilościowym.

Działania związane z luzowaniem polityki pieniężnej prowadzą do zwiększenia ilości pieniądza w obiegu.

Do wzrostu podaży pieniądza dochodzi poprzez skup przez bank centralny obligacji od banków komercyjnych.

Głównym celem stosowania luzowania ilościowego jest doprowadzenie do wzrostu aktywności ekonomicznej.

Jednym ze skutków luzowania jest wzrost inflacji.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Poluzowanie polityki pieniężnej, 29 marca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Poluzowanie_polityki_pieni%C4%99%C5%BCnej, dostęp: 23 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!