LTV Co to jest?

LTV to angielski skrót, którego rozwinięcie brzmi: Loan to Value.

Wskaźnik ten określa relację pomiędzy kwotą zaciągniętego kredytu a wartością zabezpieczenia – nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę.

Aby obliczyć LTV, należy podzielić kwotę kredytu przez wartość nieruchomości.

LTV przekraczający 100% świadczy o tym, że wartość zabezpieczenia jest niższa od kwoty zaciągniętego zobowiązania.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Wskaźnik loan to value, 22 sierpnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_loan_to_value, dostęp: 5 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!