Lokata bankowa Co to jest lokata bankowa?

Klienci banków komercyjnych mają opcję lokowania w nich własnych środków na umownie określony czas.

Banki natomiast, jako oferenci lokat zobowiązują się do tego, że po upływie danego terminu wypłacą klientom wpłacone środki powiększone o naliczone odsetki.

Klient może zerwać lokatę przed upływem umownego terminu, ale należy pamiętać, że bank może pozbawić go odsetek, które zdążyły mu się naliczyć w okresie istnienia lokaty.

Na oprocentowanie proponowanych przez banki lokat ma wpływ poziom stóp procentowych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Lokata terminowa, 4 września 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokata_terminowa, dostęp: 23 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!