Linia kredytowa Co to jest linia kredytowa?

To udostępniana przez banki komercyjne forma kredytu.

Działa w ten sposób, że bank przydziela danemu klientowi określony w umowie limit kredytowy.

Z linii kredytowej można korzystać na przykład w ramach kredytu w rachunku bieżącym.

Klient zacznie w tym przypadku czerpać z limitu w momencie, gdy wyczerpie środki dostępne na własnym koncie bankowym. Odsetki natomiast będą liczone od realnie zaciągniętego zobowiązania, a nie od kwoty całkowitej przyznanego limitu.

Linia kredytowa może być odnawialna lub nieodnawialna.

Gdy jest odnawialna, spłaty zobowiązań sprawiają, że umowny limit wraca do początkowej wartości, a w przypadku linii kredytowej nieodnawialnej z limitu można skorzystać raz.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Linia kredytowa, 16 stycznia 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kredytowa, dostęp: 22 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!