LIBOR Co to jest LIBOR?

To skrót pochodzący od: London Interbank Offered Rate.

LIBOR określa referencyjną stopę oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w Londynie.

Jest wyznaczany dla walut takich jak: EUR, USD, GBP, CHF oraz JPY.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, LIBOR, 16 września 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/LIBOR, dostęp: 22 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!