Leasing Co to jest leasing?

Umowa leasingu polega na tym, że leasingodawca, nazywany także finansującym udostępnia leasingobiorcy, czyli korzystającemu prawo do użytkowania danej rzeczy przez określony czas i za określone, ratalne wynagrodzenie.

W Polsce przepisy prawa dotyczące leasingu znajdziesz w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Istnieją typy leasingu takie jak na przykład leasing operacyjny oraz leasing finansowy.

Warto dodać, że strony występujące w leasingu to nie tylko finansujący i korzystający. Mamy również zbywającego, czyli stronę, od której finansujący nabywa daną rzecz.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 22 września 2020.
2. Wikipedia, Leasing, 7 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Leasing, dostęp: 22 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!