Kurs walutowy Co to jest kurs walutowy?

Kurs walutowy podaje cenę konkretnej waluty przedstawioną w innej walucie.

Kursy walutowe rozpatruje się w parach walutowych, w których waluta na pierwszej pozycji w parze jest walutą bazową, a druga kwotowaną.

Przykładem pary walutowej jest para USD/PLN.

Jeżeli kurs pary USD/PLN wynosi w danej chwili 4 PLN, oznacza to, że właśnie tyle polskiej waluty otrzymasz za każdego sprzedanego dolara.

Gdy kurs w danej parze walutowej ulega wzrostowi, mamy do czynienia z umocnieniem się waluty bazowej, czyli aprecjacją.

Gdy kurs ulega spadkowi, mówimy o osłabieniu się waluty bazowej, czyli deprecjacji.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Investopedia, Exchange Rate Definition, 31 stycznia 2020, https://www.investopedia.com/terms/e/exchangerate.asp, dostęp: 22 września 2020.
2. Wikipedia, Kurs walutowy, 19 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurs_walutowy, dostęp: 22 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!