KSF Czym jest KSF?

To skrót od: Komitet Stabilności Finansowej.

KSF jest tak zwanym organem nadzoru makroostrożnościowego.

Są w nim reprezentowane instytucje takie jak: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Do głównych zadań komitetu należy identyfikacja zagrożeń dla stabilności systemu finansowego oraz ich ograniczanie.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/komitet.aspx, dostęp: 17 września 2020.
2. Wikipedia, Komitet Stabilności Finansowej, 10 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Stabilno%C5%9Bci_Finansowej, dostęp: 17 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!