Kryzys gospodarczy Co to jest?

W internecie spotkasz się z różnymi określeniami na pojęcie kryzysu gospodarczego. Jednym z nich jest na przykład depresja gospodarcza.

Kryzys gospodarczy to zjawisko ekonomiczne polegające na znacznym i długotrwałym spadku aktywności ekonomicznej. Niektóre źródła opisują kryzys ekonomiczny jako ekstremalną formę recesji.

Kryzys objawia się na przykład obniżonym poziomem konsumpcji, produkcji, zatrudnienia i dochodów.

Źródła informacyjne rozróżniają pojęcie recesji od kryzysu gospodarczego, w który przeradza się na pewnym etapie recesja.

Oba powyższe pojęcia odnoszą się jednak do tego samego, czyli słabej kondycji gospodarczej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Investopedia, What is a Depression, 22 maja 2020, https://www.investopedia.com/terms/d/depression.asp, dostęp: 21 września 2020.
2. Investopedia, What is a Recession, 8 czerwca 2020, https://www.investopedia.com/terms/r/recession.asp, dostęp: 21 września 2020.
3. Wikipedia, Kryzys gospodarczy, 10 czerwca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_gospodarczy, dostęp: 21 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!