Kredyt w rachunku bieżącym Co to takiego?

To kredyt powiązany z otwartym w banku kontem.

Korzystanie z przyznanej przez bank kwoty kredytu rozpoczyna się w momencie, gdy środki na rachunku zostaną wyczerpane.

Spłata kredytu w rachunku bieżącym odbywa się w sposób automatyczny z wpłat na konto, co z punktu widzenia kredytodawcy jest bardzo wygodną formą regulowania zobowiązań.

Istotną informacją jest, że odsetki naliczane są od kwoty realnie wykorzystanego limitu, a nie od całkowitej kwoty przyznanego limitu.

Kredyt w rachunku bieżącym może mieć postać odnawialną lub nieodnawialną.

Jeżeli jest odnawialny, oznacza to, że spłacenie zobowiązania odnawia przyznany przez bank limit kredytu, a gdy jest nieodnawialny, z pełnej kwoty przyznanego kredytu możemy skorzystać wyłącznie raz.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Linia kredytowa, 16 stycznia 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kredytowa, dostęp: 21 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!