Kredyt subprime Co to jest?

To kredyt wysokiego ryzyka, czyli kredyt, który jest udzielany osobom o małej zdolności kredytowej.

Powszechne źródła informacji podają, że główną przyczyną powstania ogólnoświatowego kryzysu w 2008 roku mogło być załamanie rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka udzielanych w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Investopedia, Subprime Mortgage, 28 sierpnia 2020, https://www.investopedia.com/terms/s/subprime_mortgage.asp, dostęp: 20 września 2020.
2. Wikipedia, Kredyt subprime, 9 grudnia 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_subprime, dostęp: 20 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!