Kredyt konsumpcyjny Co to jest za kredyt?

Kredyt konsumpcyjny można stosunkowo łatwo pomylić z kredytem konsumenckim. Kredyt konsumpcyjny nie jest jednak tym samym, co kredyt konsumencki.

Zacznijmy od tego, że kredyt konsumpcyjny – w przeciwieństwie do kredytu konsumenckiego – nie jest regulowany prawnie.

Poza tym nie ma określonego limitu kwoty kredytu konsumpcyjnego, tak jak został on wskazany w ustawie o kredycie konsumenckim.

Kredyt konsumpcyjny jest często przyznawany na podstawie dochodów kredytobiorcy, a cel kredytowania może być dowolny.

Przykładem kredytu konsumpcyjnego jest zaciągnięcie zobowiązania na rachunku powiązanym z kartą kredytową lub kredyt ratalny zaspokajający bieżące potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckimhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf, dostęp: 20 września 2020.
2. Wikipedia, Kredyt konsumpcyjny, 21 stycznia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_konsumpcyjny, dostęp: 20 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!