Kredyt konsumencki Co to jest kredyt konsumencki?

To kredyt udzielany z przeznaczeniem na cele prywatne.

Przykładem umowy o kredyt konsumencki może być umowa pożyczki.

Przepisy prawa dotyczące kredytu konsumenckiego znajdziesz w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Umowa o kredyt konsumencki powinna być sporządzona w zgodzie z ustawą. Wytyczne dotyczące umowy znajdziesz w art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf, dostęp: 20 września 2020.
2. Wikipedia, Kredyt konsumencki, 23 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_konsumencki, dostęp: 20 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!