Kredyt hipoteczny Co to takiego?

Kredyt hipoteczny jest kredytem spłacanym w długim terminie i zaciąganym często w kwotach wynoszących nawet kilkaset tysięcy złotych.

Ludzie wybierają tę formę kredytowania w przypadku, gdy chcą kupić dom lub mieszkanie, ale nie dysponują wystarczającą ilością pieniędzy, by sfinansować zakup.

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest tak zwana hipoteka, czyli prawo wierzyciela do zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka.

Hipoteka wpisywana jest do działu IV księgi wieczystej.

Oprócz odsetek naliczanych od pozostałego do spłaty kapitału, z kredytem hipotecznym mogą się wiązać inne opłaty takie jak na przykład: prowiza bankowa, koszty notarialne czy koszty ubezpieczeniowe.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Hipoteka, 14 listopada 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteka, dostęp: 19 września 2020.
2. Wikipedia, Kredyt hipoteczny, 21 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny, dostęp: 19 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!