Kredyt bankowy Co to jest?

Kredyt bankowy to zwrotne pożyczenie pieniędzy.

Umowa zawarta pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą, powinna być sporządzona zgodnie z przepisami prawa bankowego – szczegóły znajdziesz w art. 69 ust. 2 ustawy prawo bankowe.

Instytucjami, które mogą udzielać kredytów, są banki komercyjne.

Przez udzielenie kredytu rozumie się udostępnienie kredytobiorcy konkretnej sumy pieniędzy na określony czas.

Kredytobiorca natomiast przyjmuje na siebie zobowiązanie, że kredyt zostanie spłacony w całości wraz z należnymi dla banku odsetkami.

Kredyt bankowy może być udzielany zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym.

Warto rozróżniać pojęcie kredytu od pożyczki.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf, dostęp: 19 września 2020.
2. Wikipedia, Kredyt bankowy, 6 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy, dostęp: 19 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!