Kodeks pracy Co to takiego?

To akt prawny, a jego treść znajdziesz w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Już w pierwszym artykule dokumentu możesz przeczytać, że kodeks ten: określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

W kodeksie pracy znajdziesz działy dotyczące na przykład stosunku pracy, czasu pracy i urlopów pracowniczych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf, dostęp: 17 września, 2020.
2. Wikipedia, Kodeks pracy, 16 września 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_pracy, dostęp: 17 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!