Know-how Co to jest?

Chcąc przetłumaczyć ten angielski zwrot na język polski, otrzymamy: wiedzieć jak.

To zbiór informacji, które nie są opatentowane, ale stanowią własność danego przedsiębiorstwa – czyli dostawcy know-how – i mają poufny charakter.

Przykładami dóbr chronionych przez umowę know-how są nieopatentowane wynalazki oraz niezarejestrowane wzory użytkowe.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Know-how, 21 stycznia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Know-how, dostęp: 1 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!