KNF Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

KNF to organ odpowiedzialny za nadzór nad szeroko pojętym rynkiem finansowym, czyli na przykład sektorem bankowym, rynkiem ubezpieczeniowym oraz instytucjami płatniczymi.

Komisja składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego oraz dziewięciu członków.

Głównym zadaniem komisji jest dążenie do tego, by rynek finansowy był miejscem bezpiecznym oraz działał w sposób prawidłowy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja, dostęp: 16 września 2020.
2. Wikipedia, Komisja Nadzoru Finansowego, 30 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Nadzoru_Finansowego, dostęp: 16 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!