KIR Czym jest KIR?

Skrót pochodzi od: Krajowa Izba Rozliczeniowa.

To instytucja, której głównym zadaniem jest świadczenie usług w zakresie rozliczeń i płatności.

KIR dokonuje rozliczeń w ramach systemu Elixir, czyli systemu rozliczeń międzybankowych.

Został powołany w zgodzie z art. 67 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Krajowa Izba Rozliczeniowa angażuje się również w upowszechnianie usług identyfikacji elektronicznej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf, dostęp: 16 września 2020.
2. Krajowa Izba Rozliczeniowa, https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/, dostęp: 16 września 2020.
3. Wikipedia, Krajowa Izba Rozliczeniowa, 3 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Izba_Rozliczeniowa, dostęp: 16 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!