Karta obciążeniowa Czym jest karta charge?

To typ karty, która powiązana jest z rachunkiem użytkownika karty.

Podczas używania karty obciążeniowej środki nie są pobierane z konta użytkownika karty, ale pożyczane od instytucji, która wydała nam kartę.

Nie powinniśmy jednak mylić karty obciążeniowej z kartą kredytową. Podstawową różnicą pomiędzy obiema kartami jest sposób spłaty zaciągniętego zobowiązania.

W przypadku karty obciążeniowej spłata zadłużenia pobierana z odroczonym terminem płatności w całości i w sposób automatyczny – z rachunku, z którym powiązana jest karta.

Karta charge jest popularna wśród klientów biznesowych – może im ona służyć na przykład do regulowania płatności służbowych, za które środki zostaną pobrane z ich rachunku w ustalonym terminie w przyszłości.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Karta obciążeniowa, 16 lipca 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_obci%C4%85%C5%BCeniowa, dostęp: 15 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!