Karta kredytowa Co to jest karta kredytowa?

Karta kredytowa to narzędzie w portfelu jej użytkownika, które umożliwia mu zaciąganie kredytu.

Limit maksymalnego możliwego zadłużenia jest zwykle z góry ustalony przez bank i powiązany z indywidualną zdolnością kredytową klienta.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Jak działa karta kredytowa?

Kartą kredytową można płacić za produkty i usługi wszędzie tam, gdzie sprzedający udostępniają taką możliwość.

Karty kredytowej nie powinno się mylić z kartą debetową, po której użyciu środki pieniężne pobierane są bezpośrednio z rachunku bankowego właściciela karty. Użytkownik karty debetowej może więc wydać tylko tyle środków, ile realnie posiada na swoim koncie.

W przypadku karty kredytowej nie istnieje powiązanie karty z rachunkiem użytkownika karty. Każde jej użycie wiąże się z pożyczeniem pieniędzy od instytucji, która wydała nam kartę kredytową.

Karta kredytowa nie różni się wyglądem od karty debetowej. To samo tyczy się aspektów technicznych związanych z płatnością.

Główna różnica pomiędzy kartami polega na tym, skąd pobierane są środki po użyciu danego typu karty.

W przypadku karty kredytowej środki zostają pożyczone od banku.

Grace period – czyli czym jest okres bezodsetkowy

Posiadanie karty kredytowej nie musi wiązać się z uciążliwą płatnością odsetek naliczonych od pożyczonych pieniędzy. Dlaczego?

Istnieje coś takiego jak okres bezodsetkowy. To ściśle określony przez wydawcę karty okres na spłacenie zadłużenia bez naliczonych odsetek.

Okres bez odsetek składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy to cykl rozliczeniowy, który trwa dokładnie miesiąc – ale nie miesiąc kalendarzowy. Po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego generowany jest wyciąg, który zawiera informację o saldzie zadłużenia użytkownika karty.

Drugim etapem okresu bezodsetkowego jest czas na spłatę zadłużenia – okres mierzony od zakończenia cyklu rozliczeniowego do końca czasu na spłatę zadłużenia.

Załóżmy, że cały okres bezodsetkowy trwa 54 dni. Oznacza to, że po zakończeniu etapu numer jeden – cyklu rozliczeniowego – który trwał 30 dni, wciąż pozostaje nam 24 dni na spłatę zaciągniętego w danym cyklu rozliczeniowym zobowiązania.

Warto dodać, że okres bezodsetkowy tyczy się transakcji bezgotówkowych.

Zamówienie karty kredytowej może się wiązać z opłatami takimi jak: opłata za wydanie karty, opłata roczna lub miesięczna za utrzymanie produktu, inne opłaty określone w tabeli opłat i prowizji.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Szafrański Michał, Karta kredytowa – jak działa i czy warto ją posiadać?, 26 lutego 2020, https://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-dziala-karta-kredytowa-elementarz, dostęp: 27 lipca 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!