Kantor walutowy Czym jest kantor walutowy?

To miejsce, w którym można dokonywać wymiany walut.

Polskie przepisy prawa dotyczące działalności kantorowej znajdziesz w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Istnieje również coś takiego, jak kantor internetowy, czyli odpowiednik kantoru walutowego, który umożliwia wymianę walut online – przy pomocy platformy internetowej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021411178/U/D20021178Lj.pdf, dostęp: 14 września 2020.
2. Wikipedia, Kantor walutowy, 8 marca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kantor_walutowy, dostęp: 14 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!