Loading...

IPO Co to jest IPO?

To skrót od: Initial Public Offering – czyli pierwsza oferta publiczna.

IPO to zaproponowanie po raz pierwszy nabycia określonych papierów wartościowych.

Procedura IPO regulowana jest przez ustawę o ofercie publicznej.

Jeden z wymogów procedury IPO to przygotowanie prospektu emisyjnego, który zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051841539/U/D20051539Lj.pdf, dostęp: 13 września 2020.
2. Wikipedia, Pierwsza oferta publiczna, 19 sierpnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_oferta_publiczna, dostęp: 13 września 2020.

Wybierz najlepsze konto osobiste

Otwarcie konta bankowego przez internet z użyciem poniższego narzędzia jest naprawdę łatwe!

Dostosuj teraz suwaki porównywarki wedle własnego uznania, podejmij decyzję i w dosłownie kilka minut załóż konto bankowe bez wychodzenia z domu!