Loading...

Instrument pochodny Czym są derywaty?

Instrument pochodny – nazywany także derywatem – to typ instrumentu finansowego, którego wartość zależna jest od tak zwanego instrumentu bazowego – czyli na przykład od ceny akcji.

Do grupy instrumentów pochodnych możemy zaliczyć kontrakty terminowe oraz opcje.

Rynek instrumentów pochodnych realizuje dwie podstawowe funkcje. Umożliwia zawieranie transakcji zabezpieczających – tak zwany hedging – oraz transakcji spekulacyjnych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Prosta Ekonomia, Rynek finansowy | Wprowadzenie, 10 czerwca 2016, https://www.youtube.com/watch?v=urlwwdFApSw&ab_channel=ProstaEkonomia, dostęp: 13 września 2020.
2. Wikipedia, Instrument Pochodny, 4 listopada 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_pochodny, dostęp: 13 września 2020.

Wybierz najlepsze konto osobiste

Otwarcie konta bankowego przez internet z użyciem poniższego narzędzia jest naprawdę łatwe!

Dostosuj teraz suwaki porównywarki wedle własnego uznania, podejmij decyzję i w dosłownie kilka minut załóż konto bankowe bez wychodzenia z domu!