Import Co to jest import?

To zakup towarów i usług od klientów zagranicznych.

Kraje należące do Unii Europejskiej dokonują między sobą transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Importem określa się zakup towarów i usług od podmiotów spoza Unii Europejskiej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Import, 10 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Import, dostęp: 12 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!