IKZE Co to jest IKZE?

To skrót pochodzący od: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE jest rachunkiem, który umożliwia odkładanie pieniędzy na emeryturę – na wyjątkowych zasadach.

Podmiotami upoważnionymi do oferowania tego typu rachunku są na przykład banki komercyjne, domy maklerskie oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE zostały określone w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Korzyści z prowadzenia IKZE

Zacznijmy od tego, że istnieje roczny limit wpłat na IKZE.

Główną korzyścią płynącą z odkładania pieniędzy na IKZE jest to, że wpłaty na ten rachunek można odliczać w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania.

Natomiast środki wypłacone z rachunku IKZE będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% przychodu.

Likwidacja IKZE

Aby zyskać korzyści, jakie daje prowadzenie IKZE, należy zrealizować ustawowe warunki zamknięcia rachunku.

Osoba oszczędzająca może wypłacić środki z IKZE na swój wniosek po osiągnięciu 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

W przypadku śmierci oszczędzającego likwidacja rachunku jest możliwa na wniosek osoby uprawnionej.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041161205/U/D20041205Lj.pdf, dostęp: 12 września 2020.
2. Poradnik Przedsiębiorcy, W jaki sposób rozliczyć wypłatę uzyskaną z IKZE?, 26 stycznia 2020, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-w-jaki-sposob-rozliczyc-wyplate-uzyskana-z-ikze, dostęp: 12 września 2020.
3. Wikipedia, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, 23 kwietnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Indywidualne_Konto_Zabezpieczenia_Emerytalnego, dostęp: 12 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!