IKE Co to jest IKE?

To skrót pochodzący od nazwy: Indywidualne Konto Emerytalne.

IKE jest rachunkiem, który umożliwia oszczędzanie pieniędzy na emeryturę – na wyjątkowych zasadach.

Rachunek IKE może zostać otwarty w instytucjach takich jak: banki komercyjne, domy maklerskie czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Zasady gromadzenia oszczędności na IKE są określone w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Różne typy IKE

Na polskim rynku usług finansowych można się spotkać szczególnie z dwoma typami konta IKE.

Pierwszy to taki, na którym wpłacane na rachunek IKE środki inwestowane są przez instytucję, która umożliwiła otwarcie rachunku.

Instytucje finansowe oferujące rachunek IKE publikują zwykle listy funduszy, charakteryzujących się różnym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Mogą to być na przykład fundusze akcji, zbudowane z akcji spółek wzrostowych lub konserwatywne i obarczone mniejszym ryzykiem fundusze obligacji.

Decydując się na to rozwiązanie, pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z dokumentacją danego funduszu oraz sprawdzić koszty zarządzania.

Drugi typ rachunku IKE jest stworzony z myślą o inwestorach, którzy gromadzone na rachunku środki chcą inwestować samodzielnie. Przykład?

Załóżmy, że myślisz o tym, by zainwestować w wybrany przez siebie ETF, który charakteryzuje się niewielkimi kosztami zarządzania oraz umożliwia ekspozycję na rynek amerykański. Drugi typ rachunku IKE daje Ci możliwość, abyś samodzielnie zainwestował w wybrany ETF.

Oczywiście nie musisz trzymać zakupionych przez siebie instrumentów finansowych i możesz je w dowolnej chwili sprzedać, po czym kupić bardziej perspektywiczne.

Główna korzyść

Otwarcie i prowadzenie rachunku IKE niesie z sobą korzyść podatkową. Zyski kapitałowe zwolnione są z tak zwanego podatku Belki, który wynosi 19%.

Istnieją jednak pewne warunki. Środki mogą zostać wypłacone po 60 roku życia lub po nabyciu praw emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku oszczędzania przez minimum 5 dowolnych lat albo zgromadzenia ponad połowy środków na rachunku nie później niż na 5 lat przed ich wypłatą.

Warto w tym miejscu dodać, że rachunek IKE został obarczony limitem wpłat w ciągu roku.

Pamiętaj, że jedna osoba może gromadzić środki wyłącznie na jednym rachunku IKE i środki te podlegają dziedziczeniu.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041161205/U/D20041205Lj.pdf, dostęp: 12 września 2020.
2. Wikipedia, Indywidualne konto emerytalne, 25 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Indywidualne_konto_emerytalne, dostęp: 12 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!