IBAN Co to jest IBAN?

Skrót IBAN pochodzi od: International Bank Account Number.

Numer IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju oraz numeru rachunku, na który zamierza się przelać środki.

Podawanie numeru IBAN wymagane jest podczas wykonywania przelewów walutowych.

W Polsce numer IBAN to w sumie 28 znaków – dwuliterowy kod kraju, czyli PL oraz 26 cyfr numeru rachunku bankowego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Międzynarodowy numer rachunku bankowego, 29 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_numer_rachunku_bankowego, dostęp: 11 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected]obankoweonline.pl.
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!