Hossa Co to jest?

Za hossę uznaje się długo trwający trend wzrostowy cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie.

Hossa nazywana jest również rynkiem byka.

Zjawisko przeciwne hossie to bessa.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Hossa, 24 czerwca 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hossa, dostęp: 28 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!