Hiperinflacja Co to jest hiperinflacja?

Inflacja jest definiowana jako wzrost cen w gospodarce lub wzrost podaży pieniądza, który traci swoją siłę nabywczą, czego skutkiem jest wzrost cen.

Hiperinflacja natomiast to – jak sama nazwa wskazuje – ogromna inflacja, która wymknęła się spod kontroli.

Popularne źródła podają, że z hiperinflacją mamy do czynienia, gdy wzrost cen utrzymuje się przez kilka miesięcy na poziomie 50% miesięcznie.

Hiperinflacja wystąpiła w Polsce po 1918 roku oraz na przełomie lat 80 i 90 XX wieku.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Hiperinflacja, 14 kwietnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperinflacja, dostęp: 11 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!