GPW Co to jest GPW?

GPW to polska giełda papierów wartościowych. Publiczna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Popularnymi notowanymi na polskiej giełdzie indeksami są WIG20 oraz WIG30.

GPW udostępnia inwestorom notowania giełdowe papierów wartościowych takich jak na przykład akcje, ETF-y czy instrumenty pochodne.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl/o-spolce, dostęp: 10 września 2020.
2. Wikipedia, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 29 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Gie%C5%82da_Papier%C3%B3w_Warto%C5%9Bciowych_w_Warszawie, dostęp: 10 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!