Fuzja Co to jest?

Fuzja jest dobrowolnym połączeniem minimum dwóch przedsiębiorstw.

Wyróżnia się rodzaje fuzji takie jak na przykład: poziome, pionowe czy konglomeratowe.

W wyniku fuzji poziomych dochodzi do połączenia przedsiębiorstw produkujących te same produkty.

Fuzje pionowe polegają na połączeniu przedsiębiorstw, które specjalizują się w różnych etapach produkcji tego samego produktu.

Natomiast fuzje konglomeratowe to połączenie przedsiębiorstw z różnych branż.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Fuzja (ekonomia), 9 kwietnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Fuzja_(ekonomia), dostęp: 30 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!