Fundusz inwestycyjny Co to jest?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowej inwestycji.

Zgodnie z podstawowym podziałem wyróżnia się fundusze inwestycyjne otwarte oraz zamknięte.

W zależności od przyjmowanej przez fundusze strategii charakteryzują się one różnym stopniem ryzyka inwestycyjnego.

Fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane przez specjalistów.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Fundusz inwestycyjny, 5 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_inwestycyjny, dostęp: 30 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!