FED Co to jest FED?

FED to potoczne określenie na System Rezerwy Federalnej – Federal Reserve System.

Tak, jak w Polsce funkcję banku centralnego pełni NBP – czyli Narodowy Bank Polski – tak w Stanach Zjednoczonych zadania banku centralnego realizuje FED.

Organem decyzyjnym banku jest Rada Gubernatorów, którą tworzy siedem osób.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Zadania Systemu Rezerwy Federalnej

FED odpowiada za kształtowanie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto pełni nadzór nad bankami, jest pożyczkodawcą ostatniej instancji oraz kontroluje ilość pieniądza w obiegu.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, System Rezerwy Federalnej, 8 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/System_Rezerwy_Federalnej, dostęp: 9 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!