Faktoring Co to jest?

To usługa polegająca na tym, że świadcząca ją firma – faktor – skupuje należne dla przedsiębiorstw wierzytelności.

Korzystających z faktoringu nazywa się faktorantami.

Dzięki faktoringowi faktoranci szybciej uzyskują należne od kontrahentów pieniądze, co pomaga w utrzymaniu płynności finansowej.

Sprzedaż wierzytelności nazywana jest cesją.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Faktoring, 26 października 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Faktoring, dostęp: 21 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!